VšĮ USPV veiklos ataskaita 2012, 2013, 2014

VIEŠOJI ĮSTAIGA ♦ INSTYTUCJA WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ♦ NON-PROFIT INSTITUTION

UNIVERSITAS STUDIORUM POLONA VILNENSIS

Aguonų g. 22, 03212 Vilnius 06, Lithuania (Lietuva)

Tel.  +370 6 8561608

24 - 27 czerwca 2016

XX Międzynarodowa Konferencja

“Nauka a jakość życia”

prowadzona przez USPV

i

Sympozjum

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

„Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”

odbędą się w Wilnie

Informacja szczegółowa i zaproszenie

kontakt →

24 - 27 June 2016

20th International Conference

on the Science and Quality of Life

hosted by the USPV

and

Symposium

of the Association of Polish Scientists’ of Lithuania

Vilnius region: past, present, future”

will be held in Vilnius

Detailed information and invitation

e-mail contact: 20icsq@uspv.lt

2016 birželio 24 - 27

XX tarptautinė konferencija

“Mokslas ir gyvenimo kokybė”

(rengiama VšĮ USPV)

ir

Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos

Simpoziumas

Vilniaus regionas: praeitis, dabartis, ateitis”

vyks Vilniuje

Detalioji informacija ir kvietimas

kontaktas

 

 

 

Wydarzenia ‘2015

Events ‘2015

Įvykiai ‘2015

Międzynarodowa konferencja „Historia medycyny wileńskiej” poświęcona 25-leciu

Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

odbyła się 18-20 września 2015

Zob. Program i streszczenia opublikowane we współpracy z USPV

Więcej →

International Conference on the History of Medicine in Vilnius on the 25th anniversary of the

Polish Medical Association of Lithuania

was held on 18-20 September 2015

See Programme and abstracts published jointly with USPV

More: www.psml.lt

Tarptautinė konferencija „Medicinos Vilniuje istorija“

skirta Lietuvos lenkų medikų draugijos

25-mečiui

įvyko 2015 rugsėjo 18-20

Žr. Programa ir santraukos išleistos bendradarbiaujant su USPV

← Daugiau

XIX Międzynarodowa Konferencja “Nauka a jakość życia”

i Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”

odbyły się 27-30 czerwca 2015

Zob. Program i streszczenia

Pełne teksty są oczekiwane do 31 X 2015

kontakt →

19th International Conference on the Science and Quality of Life and Symposium Vilnius region: past, present, future”

were held on 27-30June 2015

See Programme and abstracts

Full texts’ are to be accepted till 31 Oct. 2015

contact e-mail: 19icsq@uspv.lt

XIX tarptautinė konferencija “Mokslas ir gyvenimo kokybė”

ir Simpoziumas „Vilniaus regionas: praeitis, dabartis, ateitis”

įvyko 2015 birželio 27-30

Žr. Programa ir santraukos

Pilnų tekstų priėmimas pratęstas iki 2015 -10-31

← kontaktas

Edycje - Editions – Leidiniai

Studium Vilnense (ISSN 1648-8733)

Vol. 1(1990), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(2) (2000)

Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907)

Vol. 1(2003), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Studium Vilnense B (ISSN 1648-908X) Vol.1(2003)

Studium Vilnense CD (ISSN 1648-7915)

Vol. 1(2003), 2

Selected scientists’ biographies published in Studium Vilnense A: Rewkowski Marcinkiewicz Giriat                                                            Related editions: Rocznik SNPL www.snpl.lt/rocznikT13-14.php